Şehir Plancıları Odası: Mücadeleye devam

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Karne yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı: daha iyi bir çözüm için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” denildi.

Açıklama şu bilgilere yer verildi; “Meslek alanımızdaki en büyük sorun alanlarından biri olan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak üyelerimizin katkı ve katılımları ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde oluşturduğumuz kapsamlı değişiklik önerileri ve gerekçeli raporlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşılmış ve Bakanlık yetkilileri ile yapılan toplantılarda ilgili Yönetmeliğin yarattığı eşitsizlik, tekelleşme ve haksız kazanç edinimi gibi bir dizi sorun aktarılarak çözüm üretmek için kurumsal işbirliği çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür” dedi.

“Gelinen aşamada, ilgili Yönetmelikte yapılan birtakım değişiklikler bugün (20.09.2023) tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikleri özetlemek gerekirse;

  • Uygulama İmar Planlarında nüfus, yapı yoğunluğu, kat adedi ve bina yüksekliği değişimi ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde yeterlilik belge grubu şartının aranmaması,
  • Geçmişte, serbest şehircilik bürolarında çalışarak D grubuna kadar karne grubunu  yükseltmek mümkünken, yapılan değişiklik ile A grubuna kadar yükseltilebilmesine imkan tanınması,
  • Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmanın karne grubu yükselmesinde etken olarak tariflenmesi sağlanmıştır.

İlgili Yönetmelikte yapılan değişiklikleri, uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde önemli bir gelişme olarak tariflemekle birlikte, bundan sonraki süreçte Yönetmeliğin mevcut haliyle barındırdığı bazı sorunların çözümü konusunda daha kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemize vesile olacağını belirtmek isteriz.

Bu doğrultuda,

  • Serbest Şehircilik Hizmeti sunan meslektaşlarımızın da kamu kurumlarında mesleğini icra eden meslektaşlarımız gibi, şehir planlama faaliyeti yürüttükleri süre göz önüne alarak A grubuna kadar yükselme imkanı sağlanması önemli bir gelişmedir. Ancak özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın bir üst gruba yükselebilmesi için 3 yıl boyunca bir üst karne grubuna dahil bir büroda görev alıp bu sürede  yine bir üst karne grubuna dahil bir iş bitirme şartı aranıyor olması özel sektörde istihdam edilen meslektaşlarımızın eşitsiz durumunu kısmen sürdürdüğü anlamına gelmektedir. Bunun yerine, geçtiğimiz dönemde Bakanlık yetkililerine de sunduğumuz, kapsamlı önerilerimizi içeren  ekli dosyada (link) yer aldığı üzere, kamu kurumundaki meslektaşlarımız ile eşitlik sağlanması adına yalnızca çalışma süresi kriterinin uygulanması gerekmektedir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında, işçi veya farklı statüde çalışan üyelerimizle beraber ulaşım, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım gibi planlama faaliyetlerinde rol almasına karşın çalıştığı birim planlama birimi olarak değerlendirilmediği için hak gaspı yaşayan üyelerimiz ile belediyelerde uzun yıllar çalışmasına rağmen ancak ilgili belediyenin dahil olduğu karne grubuna kadar yükseldiği için mağduriyet yaşayan üyelerimizin sorunları çözülmemiştir. Bu husustaki sorunların çözümü için de kararlı bir şekilde çalışmaya, ürettiğimiz çözüm önerilerini ilgili mercilere aktarmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.
  • Neredeyse hiçbir meslek grubunda olmayan kişisel karne uygulaması yerine, kamu yararını tesis etmek, planlama hizmetlerinin niteliğini arttırmak, şehir planlama mesleğinde kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla planlama bürolarının, firmalarının veya kuruluşlarının ekip yapısını esas alan bir yeterlilik sisteminin tasarlanması, üstlenilen planlama hizmetlerinin içerik ve büyüklüğüne göre kademelenerek her bir planlama işi için ekip tanımının yapılması, iş üstlenme ücretlerinin makul seviyelere çıkarılarak istihdam sorununun çözülmesi konularında Bakanlık birimleri ile görüşmelerimizi ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumayı öncelikli bir amaç olarak sürdüreceğiz.

Yukarıdaki konu başlıklarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız sözlü ve yazılı görüşmelerde ilettiğimiz fakat söz konusu metne yansıtılmayan taleplerimiz konusunda önümüzdeki dönemde ilerleme kaydedilmesi, meslektaşlarımızın mesleki alanda yaptıkları çalışmaların hak kayıpları olmadan, adaletli bir şekilde değerlendirilmesi ve plan yapım süreçlerinde adil, kamu yararına uygun yeterlilik belgesi kriterlerinin belirlenmesi için çalışmalarımıza ısrarla devam edeceğiz.  Örgütlülüğümüzden aldığımız güç ile meslek alanımızda yaşadığımız sorunların çözüme kavuşturulacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

Bu vesileyle, yukarıda iletmiş olduğumuz sorunların çözüme kavuşturulması için yapılmış olan Yönetmelik değişikliği öncesinde, yürüttüğümüz çalışmalara emek veren tüm üyelerimize ve sürecin Bakanlık tarafında yürütülmesinde desteği olan  tüm  yetkililere teşekkürlerimizi sunarız”

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
E-posta
RSS

Benzer Haberler

Daha fazla haber oku