Şehir Plancıları Odası’ndan deprem çağrısı

Şehir Plancıları Odası  “Depremlerle yeni acılar yaşamamak için, ilgili tüm idareleri akıl, bilim ve tekniğe uygun hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasında şunlara değinildi:

“17 Ağustos 1999 ülke tarihimizin gördüğü en büyük depremlerden biridir. Maalesef o tarihten sonra da birçok yurttaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan birçok deprem yaşanmıştır. En son 6 Şubat tarihinde yaşadığımız ve on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği deprem geçen süreç içerisinde ilgili idarelelerin sorumluluklarını yerine getirmediklerini bizlere acı şekilde göstermiştir. Ülkemizin maalesef depremlerle yazılmış bir acı tarihi vardır ve yaşanan gelişmelere bu acıların yaşanmaya devam edeceğini bizlere göstermektedir.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde depreme dayanıklı kentlerin oluşturulabilmesi için birçok kurum ve kuruluşca çalışmaların koordineli yürütülmesi gerekmektedir. Afet yönetiminde yerleşim alanlarındaki risklerin bertaraf edilmesinde en önemli araç olan planlama disiplini bu anlamda en önemli meslek alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

İmar affı düzenlemesi, konut yoğunluğu artışına izin veren yönetmelik değişiklikleri, emsal artışı karşılığında yapılan kentsel dönüşüm projeleri, dere yataklarının imara açılması, jeolojik açıdan sakıncalı alanlarda yüksek katlı yapılaşmaya özendirici planların yapılması gibi son yıllarda yoğunlaşan uygulamalar sonucunda kentlerimizde doğa olayları sık sık afete dönüşmüş ve ciddi can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Oda olarak açtığımız davaların sonuçları, yaptığımız basın açıklamalarının verileri bu yanlışlıkları ortaya koymasına karşın merkezi ve yerel idareler  can ve mal kaybına sebebiyet verecek, kentlerimizdeki yaşam konforunu azaltacak düzenlemeler noktasında ısrarlarını devam ettirmektedirler. Açılan davaya yürütmeyi durdurma gelmesine karşın başka cümlelerle yeniden Resmi Gazete ilanları yayımlayarak güvenli, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarımız elimizden alınmaya devam edilmektedir. Depreme dirençli kentler yaratma anlamında depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı suistimal edilip konunun aciliyetine binaen piyasacı çözümlerle konunun müteahhitler eliyle çözülebilmesi için deprem bölgesindeki kentlerimizde kat artışları ile barınma sorunu çözülmeye çalışılmaktadır.

Kamu kaynakları ve deprem için toplanan paraların imar adı altında ne tür çalışmalar yapıldığı, halka ve meslek disiplinlerine kapalı olarak yapılmakta, verilen kararlar hukuki açıdan müdahaleye kapalı tutularak yanlışlara devam edilmektedir. Bu tür yanlışların kısa vadede çözümler üretse de orta ve uzun vadede kentlerimizde yaşadığımız sorunları derinleştireceği ve deprem gibi bir konuda kalıcı ve etkin çözümler üretemeyeceği açıktır.

Bilim ve tekniğin ışığı altında sağlıklı kentlerin inşa edilmesi, mevcut kentlerin depreme hazırlıklı olması adına yapılacak her türlü çalışmada şehir plancıları olarak tüm kurum ve kuruluşlarla çalışmaya hazır olduğumuzu bildirir, yaşanan acıların tekrar etmemesi için mesleğimiz adına doğruları söylemeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
E-posta
RSS

Benzer Haberler

Daha fazla haber oku