Ortadoğu

Ortadoğu coğrafyası, kabilecilik/mezhepçilik temeline dayalı bir yönetim anlayışına mahkûm kalarak, iç çatışmaların, yoksulluk ve cehaletin yanıDevamını Oku